התאורה הינה גורם סביבתי חשוב ביותר ובעלת השפעה מכרעת על הצרכים הפיזיולוגיים והנפשיים של האדם. לתאורה מרכיבי השפעה רבים על תחושת האדם, יכולת התפקוד והיעילות, תפישתו והתייחסותו למרחב. התאורה במרחבי המבנה וסביבתו אמורה להתייחס לנתונים הסביבתיים ולענות על הצרכים המשתנים, מותאמת לפעילויות להן יועדה.

רובנו שוקלים את בחירת אמצעי התאורה בהתאם לתחושות אישיות נקודתיות, ומסתמכים על יכולת העין להסתגל מעצמה לסביבתה. התייחסות “חסרה” למרכיבי התאורה המיטביים, עלולים ליצור מאמצי עין, אי נוחות והשפעה פיזיולוגית ותפקודית משמעותית על המתבונן. תופעות כגון סינוור, ריצוד והבהוב, השתקפות לא רצויה, אור חזק או חלש מדי- כל אלה ניתנים למניעה באמצעות תכנון נכון ויישום מותאם.

תאורה יוצרת הארה ממקורות אור טבעיים או מלאכותיים, בקרינה ישירה או עקיפה, בספקטרום רחב ומשתנה. התייחסות מקצועית מפורטת לגורמי המקור והסביבה בכל מרחב נתון, לצרכי התאורה תיצור תחושת נוחות בהשגת היעדים להארה.

יעדי התאורה הינם ליצירת תנאי ראות  מתאימים בתא שטח נתון התאם לפעילות. לתאורה אנו מתייחסים לפי ממדי המרחב : תאורה כללית, תאורה מקומית ותאורה משולבת .

על מנת ליצור תנאי הארה מתאימים להשגה מיטבית של היעדים, יש לבחור את  סוג התאורה בהתאם ליעודה.

 יש להתאים את ערכי התאורה, על פי מספר מדדים:  עוצמת האור (נמדד ביחידות “נר”), שטף האור (נמדד ביחידות “לומן”),  רמת ההארה (נמדדת ב”צפיפות האור”, ה”שטף”, ליחידת שטח) והערך האחרון הינו בהירות האור, עוצמת האור המוקרנת על יחידת שטח נתון, (נמדדת ביחידות “ניט”).

מובן שלאורך זמן יש לבחון המדדים באופן רציף, לבחון את תקינות גופי התאורה ותחזוקתם למניעת ליקויים.

גורמי הראות מושפעים ממספר גורמים: הניגודיות בין מקור האור והרקע – יוצרת הבלטה או הסוואה של פרטים, ללא מאמץ ראייתי.  נתוני הארת המרחב המואר – בהתאם לתקנים מומלצים וסוג הפעילות המתבצעת. משך זמן הראיה – משך הזמן בו שוהים ומתבוננים במרחב המואר. ככל שהבהירות תהיה מותאמת, משך זמן השהייה וההתבוננות , ללא תחושת עייפות ומאמץ יהיה ארוך יותר. גודל האובייקט המואר והמרחק ממנו – הגודל והמרחק כמו גם מיקום האובייקט ביחס למתבונן, משפיעים על הראות (מינימום מאמץ ראייתי , ביציבה טבעית ובמינימום תנועות ראש).

ישנן מספר דרישות פיזיולוגיות בבחירת גופי תאורה: ראשית, בחירת גופי תאורה בעלי עצמה הנמוכה ככל הניתן לקיום דרישות היעד. שנית, חלוקה מותאמת של התאורה במרחב. הגורם השלישי הוא יצירת ספקטרום מתאים (“צבע”), של מקור האור ויכולתו ליצירת בולטות/הסוואה של הסביבה. הגורם האחרון הוא השפעה חיובית של התאורה מבחינה ביולוגית ותחושתית.

 לבחירת תאורה המתאימה עבורכם – לחצו כאן >>

Facebook
Twitter
PINTEREST