Designergy – לילך עמיר

Designergy – לילך עמיר

מעצבת פנים ובעלת סטודיו לעיצוב Designergy לימודי אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה ובמקביל לימודי עיצוב הובילו אותי לחיבור מרתק בין השניים. עיצוב פנים מאפשר מפגש חווייתי בין שני עולמות: עולם של חומר ויצירה ועולם של רוח ונפש האדם. הסינרגיה ביניהם יוצרת עיצוב נכון ומותאם אישית. את עיקר ההשראה אני מקבלת מהמפגש עם לקוחות. השיח, האינטראקציה ולמידת הלקוח יוצר עולם שלם של דימוים,צבעים וחומרים. תהליך העיצוב הוא תהליך מרתק של מתן פרשנות של מה שנאמר ומה שלא נאמר במילים והפיכת כל אלה למשהו ממשי,בעל קיום פיזי במרחב. עיצוב פנים נוצר ממקום של קשב אמיתי, מתוך רצון להבין אתכם, לזהות את הצרכים האמיתיים שלכם. מומחית בחללים פרטיים ומסחריים .Designergy

השאירו תגובה: