RELATION.SHAPE | פורום העיצוב הישראלי

חזרה לרשימה

שם הפרויקט: RELATION.SHAPE | פורום העיצוב הישראלי

מיקום: סמולרש, תל אביב

תאריך צילום: 19/12/18

כל אחד מאיתנו הוא מרכז של עולם אישי המוקף מימדים וקשרים : אישיים, חברתיים, היסטוריים, תרבותיים. הקשרים האלו משתנים, מתחדשים ומתעדכנים כל הזמן ואנו איתם. השנה עסקה ועידת האדריכלים במימדים שונים הבונים את חיי האדריכל ואת השפעתם הישירה והעקיפה על תהליך היצירה.